Voordat er ontworpen kan worden is het van belang om eerst de doelstellingen van de klant en van de gebruiker inzichtelijk te maken. Als dit duidelijk is kan de structuur en de functionaliteiten van de website voor alle partijen op papier gezet worden. In het interactie-ontwerp wordt er rekening gehouden met de gebruiksvriendelijkheid en de posities van de verschillende onderdelen en functies. Het interactie-ontwerp is in wezen een draadmodel van de website en alle functionaliteiten. Om te voorkomen dat andere zaken dan de functionaliteiten de aandacht trekken wordt deze fase visueel gezien zo sober mogelijk opgezet.

In een interactie-ontwerp zijn er twee uitgangspunten:
– bedrijfsdoelen
– gebruikersdoelen

Qua optimalisatie kijken we ook uitvoerig naar het model Optimization Hierarchy. De meest fundamentele zaken die de website nodig heeft naar de meest verfijnde manieren om je website te optimaliseren. Zodra de doelstellingen van de klant duidelijk zijn kunnen wij op basis van input van de klant (google analytics, gebruikersonderzoeken, requirements, gegevens van gebruikers, marktanalyses etc.) een interactie-ontwerp opmaken.

Indien de klant niet over deze informatie beschikt of als dit wenselijk is voor de kwaliteit van het eindproduct kan er aanvullend onderzoek gedaan worden.

In het kort wireframes zijn dus géén grafisch ontwerp, maar een schematische weergave van de functionaliteiten. De wireframes kunnen omgezet worden naar een prototype of een clickable demo. Dit is handig voor bijvoorbeeld een gebruikerstest of om een applicatie te demonstreren.

 

INHOUD VAN WIREFRAMES

In een interactie ontwerp/wireframes worden vaak de volgende zaken opgenomen:

– Navigatiestructuur;
– Flowchart
– Sitemap

 

VOORDELEN VAN EEN INTERACTIE-ONTWERP

– De klantvraag wordt helder
– Structurele problemen worden snel gesignaleerd
– De klant heeft een goed beeld van de functionaliteiten

in·ter·ac·tie (s), de
{ɪntərˈɑksi}  
vrouwelijk / Zelfst. Naamw.

Elke vorm van wederzijdse informatie-overdracht die, gewild of ongewild, leidt tot een gedragsaanpassing van de betrokken personen en/of systemen. Wisselwerking, wederzijdse (re)actie van meerdere entiteiten.