Er is veel te doen geweest rondom de ouderbijdrage het afgelopen jaar. Er zijn veel verschillen in hoogte maar ook in lokale regelgeving. Daarnaast zijn veel ouders niet goed op te hoogte.

We maakten deze explanimation om één en ander uit te leggen rondom de ouderbijdrage in het basisonderwijs.

ouderbijdrage illustratie

Werkzaamheden

Schrijven voice-over-script
Storyboard
Illustratie
Animatie
Geluidseffecten

ouderbijdrage illustratie 1
ouderbijdrage illustratie 2