Er is veel te doen geweest rondom de ouderbijdrage het afgelopen jaar. Er zijn veel verschillen in de hoogte ervan. Maar er zijn ook in veel verschillen in lokale regelgeving. Daarnaast zijn veel ouders niet goed op te hoogte van waar het voor is en wat hun rechten en plichten zijn.

We maakten deze explanimation om één en ander uit te leggen rondom de ouderbijdrage in het basisonderwijs.

ouderbijdrage illustratie

Werkzaamheden

Schrijven voice-over-script
Storyboard
Illustratie
Animatie
Geluidseffecten

ouderbijdrage illustratie 2