Wat doe je eigenlijk met je gebruikte frituurvet? Weggooien is niet slim. Breng het naar een inzamelpunt voor recycling!

Dit is de insteek van MVO, de ketenorganisatie voor oliën en vetten in Nederland. MVO is belangenbehartiger, spreekbuis en dienstverlener voor de oliën- en vettenbedrijven. Ze zetten zich in voor een duurzame en internationaal concurrerende keten.

We maakten drie korte animaties om deze boodschap te helpen verspreiden.

MVO illustratie

Werkzaamheden

Redigeren voice-over-script
Storyboard
Illustratie
Animatie
Geluidseffecten